Sim Đầu Số 039

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0397.266.299 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0397.13.11.90 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0394.14.07.95 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0399.961.595 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0395.383.313 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0395.339990 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0393.678.290 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 03979.08398 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0395.779.798 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0396.43.7890 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0392.890.898 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0394.252.253 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0398.10.8787 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0397.51.2299 Viettel 800,000 đ Sim kép Đặt mua
15 03.9463.9466 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0395.34.8186 Viettel 700,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
17 0399.459.286 Viettel 650,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
18 0394.104.186 Viettel 700,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
19 0397.918.299 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0395.887.599 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0393.615.899 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0393.572.199 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0399.827.199 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 039.222.2030 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0398.306.307 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0396.461.462 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0396.364.365 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0392.310.311 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0395.30.1975 Viettel 600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0392.96.1987 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0397.14.1981 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0394.50.1989 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0397.06.1974 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0396.24.1983 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0394.17.12.85 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0395.08.12.87 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0396.27.05.87 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0399.11.03.83 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0397.19.10.87 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0396.15.02.91 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0396.11.07.90 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0394.03.06.16 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0395.08.04.89 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0396.20.12.87 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0399.17.06.87 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua