Sim Năm Sinh 1994

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0979.22.1994 Viettel 15,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 093993.1994 Mobifone 6,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0941231994 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0911441994 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0941231994 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0824561994 Vinaphone 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0828091994 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0813331994 Vinaphone 6,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0816781994 Vinaphone 6,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0827051994 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0815091994 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0913011994 Vinaphone 9,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0919301994 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0945421994 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0943701994 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0888591994 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0886951994 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0886381994 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0917271994 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0917271994 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0917541994 Vinaphone 2,090,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0948691994 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0915471994 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0917431994 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0886921994 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0943881994 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0947991994 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0941141994 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0944191994 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0916441994 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0911261994 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0911921994 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0915391994 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0943881994 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0947991994 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0941141994 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0944191994 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0916441994 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0911261994 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0911921994 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0915391994 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0886551994 Vinaphone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0945381994 Vinaphone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0917691994 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0946461994 Vinaphone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua