Sim Năm Sinh 2012

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0349.17.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0911192012 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0819882012 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0856662012 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0829122012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0829072012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0828122012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0823042012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0817032012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0813082012 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0824042012 Vinaphone 6,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0912882012 Vinaphone 6,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0825072012 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0829092012 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0916682012 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0822122012 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0912032012 Vinaphone 12,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0917062012 Vinaphone 12,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0915052012 Vinaphone 12,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0822222012 Vinaphone 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0852332012 Vinaphone 890,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0855682012 Vinaphone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0949792012 Vinaphone 1,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0947222012 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0835552012 Vinaphone 2,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0916332012 Vinaphone 3,290,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0913932012 Vinaphone 3,290,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 07.02.09.2012 Mobifone 7,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 07.02.07.2012 Mobifone 7,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0702.03.2012 Mobifone 7,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0933.16.2012 Mobifone 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0946.39.2012 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0888.76.2012 Vinaphone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0888.73.2012 Vinaphone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0888.47.2012 Vinaphone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0888.24.2012 Vinaphone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0888.52.2012 Vinaphone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0888.37.2012 Vinaphone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0989.21.2012 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0966.33.2012 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0966.12.2012 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0857412012 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0833932012 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0835562012 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0943812012 Vinaphone 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua