Sim Đầu Số 034

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0343.75.1102 Viettel 1,200,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
2 0343.50.1102 Viettel 1,200,000 đ Sim đặt biệt Đặt mua
3 0346.158.159 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0347.83.81.83 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0347.25.8386 Viettel 1,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
6 0347.20.8386 Viettel 1,600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
7 0349.11.05.90 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0349.14.06.97 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0347.16.09.94 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0343.01.04.90 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0346.393.828 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0343.393.395 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0343.338.959 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0346.11.15.18 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0342.675.575 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0346.209.229 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 03437.22355 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0348.255.993 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0342.668.335 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0347.552.322 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0345.599.755 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0343.51.55.56 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0347.79.69.59 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0342.652.552 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0342.535.636 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0343.78.18.98 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0343.91.91.97 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0342.296.298 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0344.868.568 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
30 0345.172.189 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 03456.02282 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0345.02.02.62 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0342.900.300 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0347.96.0707 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0347.585.899 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 034.357.6066 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0345.590.766 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0343.484.766 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0343.710.466 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 03434.13.066 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0346.579.866 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0346.491.066 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0344.789.166 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0342.180.166 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0345.75.1966 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua