Sim Năm Sinh 1990

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0962.81.1990 Viettel 10,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0857771990 Vinaphone 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0842221990 Vinaphone 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0824561990 Vinaphone 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0889691990 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0916621990 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0815551990 Vinaphone 6,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0813331990 Vinaphone 6,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0858881990 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0826051990 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0826051990 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0816561990 Vinaphone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0815581990 Vinaphone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0844221990 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0852431990 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0829331990 Vinaphone 1,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0917401990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0858041990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0857041990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0855041990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0854051990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0854031990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0852141990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0828761990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0828751990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0828721990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0828711990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0828631990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0828591990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0828571990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0828171990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0825831990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0823781990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0823691990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0823581990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0823571990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0823561990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0823381990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0823371990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0823171990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0823161990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0819521990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0819381990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0819361990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0819261990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua