Sim Năm Sinh 2003

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0819722003 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0819712003 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0819702003 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0826072003 Vinaphone 6,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0912262003 Vinaphone 6,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0886862003 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0888662003 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0812112003 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0829122003 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0915012003 Vinaphone 8,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0822112003 Vinaphone 8,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0919062003 Vinaphone 13,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0911482003 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0919572003 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0911482003 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0919572003 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0911522003 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0911782003 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0911932003 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0912872003 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0916382003 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0919562003 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0819742003 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0911522003 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0911782003 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0911932003 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0912872003 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0916382003 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0919562003 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0847772003 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0847892003 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0846782003 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0835672003 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0813452003 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0912212003 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0912392003 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0912212003 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0912392003 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0943862003 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0911812003 Vinaphone 3,290,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0911362003 Vinaphone 3,290,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0911962003 Vinaphone 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0819832003 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0819822003 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0819812003 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua