Sim Năm Sinh 1984

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0966.18.1984 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 096.232.1984 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0829111984 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0919801984 Vinaphone 6,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0911051984 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0912081984 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0915091984 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0911051984 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0912081984 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0915091984 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0947031984 Vinaphone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0919521984 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0941951984 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0919521984 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0945381984 Vinaphone 1,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0944861984 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0912871984 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0911531984 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0888441984 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0888361984 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0911391984 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0888911984 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0911391984 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0947581984 Vinaphone 2,090,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0917521984 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0819761984 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0819751984 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0917521984 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0911311984 Vinaphone 2,990,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0904.87.1984 Mobifone 1,460,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0899.83.1984 Mobifone 1,460,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 08.14.11.1984 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 08.28.07.1984 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 08.28.01.1984 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 08.25.06.1984 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 08.25.05.1984 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0325.22.1984 Viettel 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0988.65.1984 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0918571984 Vinaphone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0889941984 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0889531984 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0859981984 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0844001984 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0842181984 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0834411984 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua