Sim Năm Sinh 2004

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0386.49.2004 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0912.88.2004 Vinaphone 10,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 09.1797.2004 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 096990.2004 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0969.23.2004 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0919962004 Vinaphone 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0819822004 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0919812004 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0919972004 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0917992004 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0913232004 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0912592004 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0919812004 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0919972004 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0913062004 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0916092004 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0913062004 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0916092004 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0916332004 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0913152004 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0913182004 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0911362004 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0911922004 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0912162004 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0916332004 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0913152004 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0913182004 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0911362004 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0911922004 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0912162004 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0852342004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0847892004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0846782004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0825672004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0817892004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0816782004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0815672004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0813452004 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0911682004 Vinaphone 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0916682004 Vinaphone 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0911682004 Vinaphone 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0916682004 Vinaphone 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0919822004 Vinaphone 3,990,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 08.27.10.2004 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0837142004 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua