Sim Năm Sinh 1998

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0973.82.1998 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0976.01.1998 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 09.6788.1998 Viettel 28,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0839891998 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0822391998 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0815671998 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0889861998 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0815051998 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0917091998 Vinaphone 9,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0918981998 Vinaphone 14,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0852401998 Vinaphone 990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0855871998 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0855761998 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0855731998 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0855371998 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0919501998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0919541998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0858571998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0858371998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0858171998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0858131998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0857051998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0856671998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0856041998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0852911998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0852541998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0852481998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0852431998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0852301998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0839041998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0838271998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0837691998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0833171998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0823371998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0819521998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0819151998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0818731998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0818571998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0815961998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0815781998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0815521998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0812611998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0919501998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0919541998 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0812551998 Vinaphone 2,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua