Sim Năm Sinh 1992

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0367.44.1992 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0975.40.1992 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0977.02.1992 Viettel 15,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0943431992 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0919751992 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0943431992 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0919751992 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0814561992 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0912481992 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0816781992 Vinaphone 6,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0827041992 Vinaphone 7,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0828071992 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0943331992 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0943331992 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0916011992 Vinaphone 11,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0822111992 Vinaphone 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0852741992 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0852531992 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0852511992 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0812431992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0859771992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0815771992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0813771992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0859071992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0859041992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0858751992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0858731992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0858721992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0858711992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0858671992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0858571992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0858371992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0858321992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0858271992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0858131992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0858031992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0857971992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0857761992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0857731992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0857711992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0857091992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0857071992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0857051992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0857031992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0856611992 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua