Sim Năm Sinh 1997

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0975.84.1997 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0914.00.1997 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0816881997 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0888081997 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0824561997 Vinaphone 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0813451997 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0826261997 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0827051997 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0918831997 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0817891997 Vinaphone 6,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0818101997 Vinaphone 7,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0817111997 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0825081997 Vinaphone 7,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0826061997 Vinaphone 8,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0914031997 Vinaphone 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0914031997 Vinaphone 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0855311997 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0855291997 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0855281997 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0855231997 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0855171997 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0852731997 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0852431997 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0855651997 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0855391997 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0855381997 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0855371997 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0855351997 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0855961997 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0855931997 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0855831997 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0855821997 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0855761997 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0855611997 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0855191997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0914941997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0919411997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0857021997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0857221997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0819221997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0815331997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0859291997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0859101997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0859051997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0858571997 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua