Sim Năm Sinh 2000

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0978.522.000 Viettel 8,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 0967.39.2000 Viettel 8,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 09.676.22.000 Viettel 8,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
4 09.8787.2000 Viettel 20,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0979.09.2000 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0919692000 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 0912362000 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0919692000 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 0912362000 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0829022000 Vinaphone 7,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0829012000 Vinaphone 7,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0857092000 Vinaphone 1,690,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0857082000 Vinaphone 1,690,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0858712000 Vinaphone 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0858512000 Vinaphone 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0855722000 Vinaphone 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0855712000 Vinaphone 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0919342000 Vinaphone 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0919542000 Vinaphone 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0919342000 Vinaphone 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0919542000 Vinaphone 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 0853692000 Vinaphone 2,590,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 0852672000 Vinaphone 2,590,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0852372000 Vinaphone 2,590,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0852272000 Vinaphone 2,590,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0852182000 Vinaphone 2,590,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 0944002000 Vinaphone 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 0913622000 Vinaphone 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0819812000 Vinaphone 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0819802000 Vinaphone 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0819732000 Vinaphone 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0819722000 Vinaphone 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 0819752000 Vinaphone 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 0944002000 Vinaphone 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
35 0913622000 Vinaphone 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 08.28.06.2000 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 0858322000 Vinaphone 1,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0852622000 Vinaphone 1,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 0945142000 Vinaphone 1,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0848972000 Vinaphone 1,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 0844352000 Vinaphone 1,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
42 0824002000 Vinaphone 1,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
43 0912052000 Vinaphone 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
44 093.88.22.000 Mobifone 10,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
45 0906.222.000 Mobifone 36,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua