Sim Năm Sinh 1983

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0396.24.1983 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0913571983 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0913691983 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0913571983 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0913691983 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0919781983 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0919951983 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0919781983 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0919951983 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0949021983 Vinaphone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0944071983 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0888561983 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0911141983 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0813571983 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0949311983 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0911141983 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0942761983 Vinaphone 2,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0912351983 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0912521983 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0912351983 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0912521983 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0941251983 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0949631983 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0819691983 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0819611983 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 07.02.02.1983 Mobifone 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0899.84.1983 Mobifone 1,460,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 09.1945.1983 Vinaphone 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0857041983 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0852081983 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0813581983 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0848151983 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0847741983 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0832471983 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0828211983 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0827421983 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0889261983 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0813521983 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0853641983 Vinaphone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0819701983 Vinaphone 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0784.70.1983 Mobifone 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0.77777.1983 Mobifone 69,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0764.84.1983 Mobifone 48,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0367.55.1983 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0866.33.1983 Viettel 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua