Sim Tiến Đơn

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0389.868.567 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0325.118.789 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0355.794.123 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0348.327.234 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0328.870.234 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0328.300.345 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 034.94.11123 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0325.524.123 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0325.508.234 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0325.292.234 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0382.514.234 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0343.766.123 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0349.785.345 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0378.563.123 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0347.961.123 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0358.557.234 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0349.17.2012 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 084.3568.789 Vinaphone 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0827.857.789 Vinaphone 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0945.261.345 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0944.221.345 Vinaphone 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0945.031.345 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0943.780.345 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0946.378.345 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0985.913.234 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0978.013567 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0973.799.345 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0975.905.345 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0973.579.678 Viettel 10,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
30 09797.12678 Viettel 6,800,000 đ Sim ông địa Đặt mua
31 0984.677.345 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0986.347.345 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0987.195.234 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0973.269.234 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0976.724.234 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 097.664.2567 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0974.532.234 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0397.52.6789 Viettel 45,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0989.007.789 Viettel 35,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 097.5552.789 Viettel 30,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0367.555.789 Viettel 15,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0344.456.567 Viettel 15,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0389.868.678 Viettel 15,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
44 0967.013.789 Viettel 18,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 0967.355.789 Viettel 15,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua