Sim Năm Sinh 2001

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0987.41.2001 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0917.86.2001 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 09.1717.2001 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0962.41.2001 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0965.17.2001 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0977.25.2001 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0819702001 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0915682001 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0917992001 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0912262001 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0915682001 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0919682001 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0819892001 Vinaphone 7,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0915042001 Vinaphone 8,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0916092001 Vinaphone 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0917082001 Vinaphone 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0917092001 Vinaphone 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0916092001 Vinaphone 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0917082001 Vinaphone 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0917092001 Vinaphone 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0919292001 Vinaphone 10,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0944442001 Vinaphone 12,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0944442001 Vinaphone 12,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0919092001 Vinaphone 15,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0912062001 Vinaphone 15,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0913372001 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0911852001 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0911932001 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0912972001 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0914792001 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0916172001 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0913372001 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0911852001 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0911932001 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0912972001 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0914792001 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0916172001 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0857772001 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0847772001 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0852342001 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0815672001 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0813572001 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0813452001 Vinaphone 2,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0913772001 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0913162001 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua