Sim Năm Sinh 1996

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0974.71.1996 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0917661996 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0917191996 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0943881996 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0917661996 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0917191996 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0815551996 Vinaphone 6,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0817891996 Vinaphone 6,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0835791996 Vinaphone 6,190,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0829021996 Vinaphone 7,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0824021996 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0818881996 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0914071996 Vinaphone 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0914071996 Vinaphone 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0915071996 Vinaphone 9,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0855871996 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0855821996 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0855781996 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0855761996 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0855721996 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0855571996 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0855371996 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0855321996 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0855311996 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0855171996 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0852731996 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0812441996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0813351996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0859771996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0859051996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0859031996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0858971996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0858751996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0858731996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0858721996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0858711996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0858571996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0858511996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0858371996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0858041996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0857761996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0857721996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0857711996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0857081996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0857061996 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua