Sim Năm Sinh 1981

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0335.49.1981 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 03.4848.1981 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0397.14.1981 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0389.74.1981 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0914.24.1981 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0919681981 Vinaphone 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0913691981 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0919581981 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0913691981 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0919581981 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0812101981 Vinaphone 7,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0919001981 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0919001981 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0945791981 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0813571981 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0911441981 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0911831981 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0819741981 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0819631981 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0819621981 Vinaphone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0911441981 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0911831981 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0911181981 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0911181981 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0888361981 Vinaphone 3,290,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0819711981 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0819701981 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0819691981 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0819661981 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0819611981 Vinaphone 3,590,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0886781981 Vinaphone 3,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0936.30.1981 Mobifone 1,460,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0937.92.1981 Mobifone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 036.405.1981 Viettel 900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0349.13.1981 Viettel 850,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0852481981 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0854401981 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0848101981 Vinaphone 800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0945611981 Vinaphone 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 085.777.1981 Vinaphone 47,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 078.555.1981 Mobifone 21,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 077.999.1981 Mobifone 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 077.886.1981 Mobifone 64,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0.77777.1981 Mobifone 69,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0969.57.1981 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua