Sim Năm Sinh 2010

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0974.61.2010 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0888892010 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0911232010 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0829022010 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0828042010 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0827072010 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0825072010 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0823032010 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0814022010 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0948882010 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0818002010 Vinaphone 7,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0812062010 Vinaphone 7,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0829082010 Vinaphone 7,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0826032010 Vinaphone 7,990,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0888662010 Vinaphone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0918082010 Vinaphone 10,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0948012010 Vinaphone 1,390,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 093.16.5.2010 Mobifone 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0906.15.2010 Mobifone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0898.70.2010 Mobifone 1,160,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0889.13.2010 Vinaphone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 098.336.2010 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0961.32.2010 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0968.09.2010 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0988.65.2010 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0824702010 Vinaphone 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0944912010 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0917562010 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0918442010 Vinaphone 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0889142010 Vinaphone 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0849222010 Vinaphone 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0835662010 Vinaphone 900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0839362010 Vinaphone 900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0835582010 Vinaphone 900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0823232010 Vinaphone 900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0829582010 Vinaphone 900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0824362010 Vinaphone 900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0917702010 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0832972010 Vinaphone 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0834322010 Vinaphone 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0918702010 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0915502010 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0919482010 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0932.50.20.10 Mobifone 55,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0765.30.20.10 Mobifone 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua