Sim Đầu Số 0949

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0949.011457 Vinaphone 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0949.125.939 Vinaphone 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
3 0949.618.612 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0949.662.692 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0949.085.080 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0949.69.09.39 Vinaphone 2,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
7 0949.53.63.03 Vinaphone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0949.53.53.51 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0949.494.464 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0949.404.474 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0949.51.8282 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0949.26.8585 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0949.82.6622 Vinaphone 2,000,000 đ Sim kép Đặt mua
14 0949.57.6226 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0949.64.5225 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0949.011399 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0949.000.577 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 094.993.9998 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0949.26.29.22 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0949.349.979 Vinaphone 2,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
21 094.919.5679 Vinaphone 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
22 0949.500.579 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
23 0949.3311.68 Vinaphone 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
24 0949.61.2019 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 094.996.2013 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0949.19.09.91 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0949.20.01.91 Vinaphone 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0949.13.05.91 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0949.18.06.91 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0949.06.10.90 Vinaphone 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0949.13.12.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0949.22.01.90 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0949.27.02.90 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0949.28.03.90 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0949.28.04.90 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0949.02.11.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0949.16.01.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0949.29.04.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0949.18.09.89 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0949.01.10.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0949.06.10.89 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0949.14.07.88 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0949.25.12.88 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0949.17.01.88 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0949.20.05.88 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua