Sim Đầu Số 0942

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0942.4444.29 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0942.986.369 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0942.052.152 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0942.986.936 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0942.25.95.65 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0942.25.25.26 Vinaphone 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0942.484.424 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 09.4242.9119 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 094.226.3223 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0942.19.1551 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 094.262.0660 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0942.112469 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0942.111.266 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0942.922.926 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0942.96.39.96 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0942.992.926 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0942.296.962 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0942.003.279 Vinaphone 1,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
19 094.267.2668 Vinaphone 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
20 094.227.2007 Vinaphone 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0942.20.09.91 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0942.01.10.91 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0942.21.10.91 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0942.16.02.91 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0942.05.03.91 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0942.11.03.91 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0942.18.08.91 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0942.19.03.91 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0942.22.09.91 Vinaphone 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0942.15.05.90 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0942.12.06.90 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0942.29.06.90 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0942.16.10.90 Vinaphone 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0942.21.11.90 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0942.11.07.90 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0942.15.07.90 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0942.29.07.90 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0942.05.08.90 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0942.10.08.90 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0942.04.01.90 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0942.18.01.90 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0942.23.01.90 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0942.29.01.90 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0942.13.02.90 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0942.09.03.90 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua