Sim Đầu Số 0989

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0989.05.07.22 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0989.30.08.20 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0989.18.09.22 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0989.23.04.21 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0989.06.08.17 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0989.07.09.80 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0989.04.02.07 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0989.09.03.87 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0989.08.07.20 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0989.16.04.09 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0989.25.07.02 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0989.14.04.03 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0O989.06.4668 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
14 0989527490 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0989575526 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0989621949 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0989.294.011 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0989970944 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0989845158 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0989851029 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0989167946 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0989814775 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0989831394 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0989248095 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0989334356 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0989059691 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0989.37.37.13 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0989.6363.51 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0989.514.273 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0989.707.844 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0989339101 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0989780779 Viettel 6,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
33 0989.770.679 Viettel 3,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
34 0989.300.279 Viettel 3,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
35 0989.025.879 Viettel 3,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
36 0989.701.879 Viettel 2,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
37 0989.25.1579 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
38 0989.736.179 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
39 0989.508.179 Viettel 3,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
40 0989.54.7779 Viettel 9,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
41 0989.490.497 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 09.8989.7771 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0989.924.639 Viettel 2,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
44 0989.45.8883 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0989.604.839 Viettel 2,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua