Sim Đầu Số 0985

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0985.02.06.22 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0985.14.07.95 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0985.06.03.97 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0985.09.03.02 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0985.03.07.28 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0985.18.03.21 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0985.23.12.07 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0985.08.05.20 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0985.25.09.20 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0985.24.11.20 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0985.25.02.19 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0985.19.01.15 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0985.16.02.03 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0985.16.07.03 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0985.255.679 Viettel 10,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
16 0985.410.668 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
17 0985.232.886 Viettel 10,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
18 0985.31.03.80 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0985912546 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0985926505 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0985472587 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0985792309 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0985252694 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0985206438 Viettel 700,000 đ Sim ông địa Đặt mua
25 0985675458 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0985407476 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0985119056 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0985605029 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0985137536 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0985414628 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0985197553 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0985516133 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0985697436 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0985373176 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0985664438 Viettel 800,000 đ Sim ông địa Đặt mua
36 0985455180 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0985.389.102 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0985.60.2204 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0985.919.464 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0985.447.611 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0985.676.101 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0985.368.060 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0985.382.373 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0985.347.343 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0985.37.87.57 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua