Sim Đầu Số 0979

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0979.08.05.21 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0979.30.03.82 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0979.21.04.98 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0979.05.04.22 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0979.06.07.01 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0979.30.09.01 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0979.28.03.92 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0979.10.04.03 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 09797.23279 Viettel 8,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
10 0979.508.179 Viettel 6,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
11 0979155029 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0979.872.551 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0979683004 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0979853446 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0979823004 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0979284106 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0979823709 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0979313908 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0979225459 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0979.06.2795 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0979401290 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0979.444.214 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 09.7917.5917 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0979.45.40.44 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0979.448.101 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0979.004.776 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0979.134.877 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0979.033.592 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0979.386.982 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0979.239.985 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0979.282.388 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0979.256.679 Viettel 12,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
33 0979.278.179 Viettel 10,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
34 0979.257.250 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0979.938.439 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
36 0979.141.656 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0979.545.088 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0979.24.09.07 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0979.555.938 Viettel 5,000,000 đ Sim ông địa Đặt mua
40 0979.888.130 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0979.486.239 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
42 0979.227.088 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0979.86.3000 Viettel 8,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
44 0979.385.380 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0979.350.356 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua