Sim Đầu Số 0975

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0975.05.01.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0975.15.05.17 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0975.15.07.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0975.30.01.19 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0975.21.06.20 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0975.96.0179 Viettel 2,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
7 0975.02.06.28 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0975.12.03.94 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0975.13.05.74 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0975.26.07.19 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0975.20.07.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0975.18.04.20 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0975.386.568 Viettel 12,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
14 0975.84.1997 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0O975.469.686 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
16 0975.189.656 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0975260748 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0975.087.611 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0975695414 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0975825515 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0975494206 Viettel 7,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0975035409 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 09.7545.9848 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0975873711 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0975297790 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0975653397 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0975238976 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0975943193 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0975817780 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0975.441.033 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0975.788.611 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0975.059.225 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0975.859.232 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0975.340.255 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0975.974.069 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0975.414.656 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0975.22.12.96 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0975.21.10.98 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0975.88.1379 Viettel 4,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
40 0975.985.879 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
41 097.582.7279 Viettel 3,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
42 097.583.1379 Viettel 2,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
43 0975.278.579 Viettel 9,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
44 0975.40.1992 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0975.94.0188 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua