Sim Đầu Số 0973

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0973.07.09.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0973.04.02.18 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0973.07.4953 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0973.03.12.90 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0973.07.08.17 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0973.11.04.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0973.327.479 Viettel 1,600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
8 0973.526.479 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
9 0973.598.379 Viettel 3,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
10 0973.19.02.18 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0973.25.06.96 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0973.13.07.99 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0973.24.06.91 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0973.17.03.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0973.05.03.80 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0973.29.08.17 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0973.000.868 Viettel 16,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
18 0973.54.15.18 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0973.09.04.82 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0973.05.11.84 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0973125795 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0973559197 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0973505309 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0973855408 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0973.716.220 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0973915944 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0973.638.707 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0973872441 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0973425033 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0973593357 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0973358509 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0973141658 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0973.387.004 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0973267344 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0973219796 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0973714182 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0973414091 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0973901594 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0973802496 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0973378608 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0973542694 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0973.988.300 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0973.541.941 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0973.678.362 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0973.003.544 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua