Sim Đầu Số 0972

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0972.13.07.01 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0972.29.06.18 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0972.23.03.21 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0972.673.079 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
5 0972.194.079 Viettel 1,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
6 0972.658.779 Viettel 4,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
7 0972.956.279 Viettel 3,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
8 0972.16.05.84 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0972.30.04.92 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0972.05.02.97 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0972.09.12.07 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0972.25.03.16 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0972.21.12.71 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0972.16.02.18 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0972.35.1518 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0972.06.09.04 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0972.11.02.07 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0972.166.772 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0972.979.339 Viettel 15,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
20 0O972.125.688 Viettel 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0972.03.03.01 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0972647095 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0972443291 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0972.104.001 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0972.593.070 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0972470442 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0972627195 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0972752550 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0972036395 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0972634348 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0972073916 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0972030028 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0972064200 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0972.910.494 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0972780194 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0972486794 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0972794206 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0972574638 Viettel 700,000 đ Sim ông địa Đặt mua
39 0972055693 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0972758098 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0972.900.484 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 097.229.8995 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0972280162 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0972.000.974 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0972.433.141 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua