Sim Đầu Số 0971

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0971.31.03.21 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0971.401.788 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 097.100.1518 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0971.574.879 Viettel 1,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
5 0971.574.679 Viettel 1,800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
6 0971.174.679 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
7 0971.259.679 Viettel 3,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
8 0971.10.2025 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0971.28.03.23 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 097.148.2366 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 097.148.2388 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0971.29.01.20 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0971.03.09.00 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0971.07.02.85 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0971.05.03.06 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0971.01.08.09 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0971.28.06.01 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0971.27.02.13 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0971.07.07.02 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0971.28.06.03 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0971.16.05.03 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0971.11.08.03 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0971.09.12.16 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0971.04.7779 Viettel 4,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
25 097.185.4668 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
26 0O97.156.1886 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
27 0O971.390.868 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
28 0971.123.899 Viettel 12,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0971.359.886 Viettel 6,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
30 0971.205.981 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0971186091 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0971.826.180 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0971695059 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0971450156 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0971251758 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0971.279.220 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0971532454 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0971.420.050 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0971.434.177 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0971560655 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0971715269 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0971156016 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0971125056 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0971179058 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0971215441 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua