Sim Đầu Số 0969

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0969.04.05.22 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0969.29.08.20 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0969.318.279 Viettel 3,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
4 0969.22.07.82 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0969.18.07.02 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0969.06.04.18 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0969.22.04.21 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0969.03.01.22 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0969.15.09.13 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0969.18.12.15 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0969.26.05.03 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0969.28.01.07 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0969.21.08.05 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0969.16.02.81 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0O969.375.886 Viettel 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
16 0O969.455.868 Viettel 9,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
17 0O969.4646.88 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0O969.844.668 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
19 0969.333346 Viettel 8,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0969.079.886 Viettel 8,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
21 0969.04.07.81 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 09696.89895 Viettel 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0969453497 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0969465695 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0969419387 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0969189058 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0969201769 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0969.758.922 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0969924771 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0969.291.553 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0969607424 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0969.143.844 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0969.396.434 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0969980122 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0969105846 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0969950487 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0969316208 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0969805811 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0969208440 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0969452533 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0969826484 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0969521287 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0969475182 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0969935197 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0969802197 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua