Sim Đầu Số 0968

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0968.17.02.21 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0968.26.01.21 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0968.20.03.22 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0968.12.03.22 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0968.20.12.18 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0968.24.09.20 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0968.11.12.03 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0968.06.03.16 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0968.04.03.87 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0968.04.03.84 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0968.28.07.92 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0968.346.646 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0968.28.06.19 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0968.25.12.18 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0968.09.07.11 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0968.01.02.20 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0968.27.07.03 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0968.16.05.03 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 09.68869.279 Viettel 9,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
20 0968339058 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0968.075.001 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0968.06.7080 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0968.493.117 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0968417187 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0968835003 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0968271356 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0968937526 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0968718331 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0968834355 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0968175300 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0968543987 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0968347429 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0968549109 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0968742846 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0968220638 Viettel 800,000 đ Sim ông địa Đặt mua
36 0968041493 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0968.743.119 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0968.642.115 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0968.496.489 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0968.234.754 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0968.6699.35 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0968.458.357 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0968.267.148 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0968.789.019 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 0968.188.770 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua