Sim Đầu Số 0966

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0966.29.05.22 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0966.16.04.92 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0966.469.279 Viettel 5,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
4 0966.18.4479 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
5 0966.583.179 Viettel 5,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
6 0966.208.179 Viettel 2,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
7 0966.425.179 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
8 0966.11.09.13 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0966.14.02.12 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0966.21.02.00 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0966.13.08.11 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0966.25.02.17 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0966.300.221 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0966.12.02.10 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0966.27.01.05 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0966.04.09.00 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0966.23.12.04 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0966.09.08.21 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0966.14.11.10 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0966.985.166 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0966.829.830 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0966.27.1239 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
23 0966.58.1939 Viettel 2,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
24 0966.135.535 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0966045483 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0966914876 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0966465726 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0966464218 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0966.218.544 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0966.794.393 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0966739224 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0966743191 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0966463926 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0966226538 Viettel 900,000 đ Sim ông địa Đặt mua
35 0966653206 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0966927706 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0966258744 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0966503687 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0966375792 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0966942793 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0966034909 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0966733790 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0966.119.002 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0966.477.002 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0966.577.202 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua