Sim Đầu Số 0964

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0964.24.04.22 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0964.17.04.20 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0964.27.03.91 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0964.30.10.21 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0964.209068 Viettel 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
6 0964.055.479 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
7 0964.973.279 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
8 09.6427.6479 Viettel 1,900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
9 0964.78.0179 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
10 096.458.4679 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
11 0964.15.0297 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0964.34.2024 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 09.6484.2024 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0964.71.2025 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0964.24.03.16 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0964.13.03.92 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0964.21.05.94 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0964.17.02.97 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0964.13.05.15 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0964.16.10.83 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0964.585.586 Viettel 10,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
22 0964.20.04.03 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0964.26.01.96 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0964.16.01.10 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0964.29.11.80 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0964.27.09.84 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0964.24.01.81 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0964.21.08.85 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0964.21.06.84 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0964.17.04.87 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0964.15.12.87 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0964.09.12.87 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0964.08.02.85 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0964400293 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0964411487 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0964634293 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0964448206 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0964471846 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0964125718 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0964.512.448 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0964581151 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0964268771 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0964.273.575 Viettel 7,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0964.495.633 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0964937404 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua