Sim Đầu Số 0379

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0379.22.99.69 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 03.7939.93.91 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0379.476.786 Viettel 700,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
4 0379.30.1980 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0379.70.1968 Viettel 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
6 0379.12.03.85 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0379.01.06.81 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0379.918.768 Viettel 700,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
9 0379.611.668 Viettel 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
10 0379.399.386 Viettel 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
11 0379.081.666 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0379.67.9797 Viettel 3,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0379.379.732 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 03.7939.7383 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 037.9999.212 Viettel 2,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 03.799.17771 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0379.938.933 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0379.163.833 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 03.7922.7936 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 03.7989.7978 Viettel 1,800,000 đ Sim ông địa Đặt mua
21 0379.299.186 Viettel 900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
22 037.9991.692 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0379.060.929 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0379.8910.28 Viettel 750,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0379.569.983 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0379.61.1977 Viettel 700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0379.879.938 Viettel 800,000 đ Sim ông địa Đặt mua
28 0379.586.358 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0379.020.070 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0379.675.966 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0379.257.078 Viettel 700,000 đ Sim ông địa Đặt mua
32 0379.07.10.16 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0379.396.195 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 03.793979.16 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0379.373.133 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0379.396.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0379.366.976 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0379.3399.72 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0379.389.352 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0379.316.388 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0379.310.586 Viettel 750,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
42 0379.890.892 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0379.712.812 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0379.322.669 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0379.968.878 Viettel 750,000 đ Sim ông địa Đặt mua