Sim Đầu Số 0353

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0353.623.624 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0353.050.051 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0353.906.907 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0353.26.03.12 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0353.06.03.92 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0353.14.03.91 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0353.123.089 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 03535.63.179 Viettel 900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
9 0353.383.383 Viettel 30,000,000 đ Sim đối Đặt mua
10 035.323.3738 Viettel 700,000 đ Sim ông địa Đặt mua
11 03.5363.7273 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0353.365.569 Viettel 750,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 035.3333.895 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0353.982.679 Viettel 850,000 đ Sim thần tài Đặt mua
15 0353.202.179 Viettel 800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
16 0353.353.928 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0353.59.38.59 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0353.91.93.91 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0353.353.632 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 03.5343.3435 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0353.715.766 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0353.229.272 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0353.230.238 Viettel 750,000 đ Sim ông địa Đặt mua
24 035.366.3936 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0353.289.869 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0353.356.588 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 035.383.8685 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0353.820.828 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0353.226.896 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0353.563.863 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0353.706.707 Viettel 750,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 035.312.4404 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 035.368.3138 Viettel 700,000 đ Sim ông địa Đặt mua
34 035.331.7978 Viettel 700,000 đ Sim ông địa Đặt mua
35 035.3579.070 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0353.56.0353 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 035.3338.733 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0353.6060.50 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0353.262.373 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 035.313.1991 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0353.130.330 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 035.313.7938 Viettel 750,000 đ Sim ông địa Đặt mua
43 035.313.9692 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0353.155.055 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 035.315.0357 Viettel 750,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua