Sim Đuôi 79 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0386.49.1979 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
2 0374.23.08.79 Viettel 1,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
3 0329.06.04.79 Viettel 1,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
4 0343.09.08.79 Viettel 1,200,000 đ Sim thần tài Đặt mua
5 0373.23.09.79 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
6 0342.13.07.79 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
7 0367.16.11.79 Viettel 1,500,000 đ Sim thần tài Đặt mua
8 0342.20.06.79 Viettel 1,300,000 đ Sim thần tài Đặt mua
9 0355.011.379 Viettel 2,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
10 0393.108.579 Viettel 800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
11 034344.0979 Viettel 900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
12 0349.512.879 Viettel 700,000 đ Sim thần tài Đặt mua
13 0335.289.879 Viettel 1,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
14 034.858.0379 Viettel 800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
15 0349.68.1279 Viettel 700,000 đ Sim thần tài Đặt mua
16 0357.312.879 Viettel 700,000 đ Sim thần tài Đặt mua
17 0363.521.879 Viettel 700,000 đ Sim thần tài Đặt mua
18 034.773.6979 Viettel 900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
19 0352.982.379 Viettel 800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
20 0389.212.879 Viettel 900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
21 0347.099.879 Viettel 900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
22 0339.058.979 Viettel 1,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
23 0369.963.279 Viettel 900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
24 0337.836.279 Viettel 800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
25 0367.099.579 Viettel 800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
26 03.7770.8879 Viettel 1,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
27 0389.704.779 Viettel 800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
28 0359.162.879 Viettel 600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
29 0347.90.89.79 Viettel 900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
30 035.737.1779 Viettel 800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
31 0366.095.879 Viettel 600,000 đ Sim thần tài Đặt mua
32 0326.48.9979 Viettel 800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
33 0385.62.3379 Viettel 800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
34 0332.765.179 Viettel 700,000 đ Sim thần tài Đặt mua
35 0326.319.579 Viettel 900,000 đ Sim thần tài Đặt mua
36 0348.592.779 Viettel 800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
37 0349.389.579 Viettel 1,000,000 đ Sim thần tài Đặt mua
38 0399.243.179 Viettel 700,000 đ Sim thần tài Đặt mua
39 035.4044.679 Viettel 800,000 đ Sim thần tài Đặt mua
40 0373.802.279 Viettel 700,000 đ Sim thần tài Đặt mua
41 0368.948.579 Viettel 700,000 đ Sim thần tài Đặt mua
42 0338.985.379 Viettel 700,000 đ Sim thần tài Đặt mua
43 0334.594.279 Viettel 700,000 đ Sim thần tài Đặt mua
44 0394.281.379 Viettel 700,000 đ Sim thần tài Đặt mua
45 03322.12.079 Viettel 700,000 đ Sim thần tài Đặt mua