Sim Đuôi 68 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0859.88.11.68 Vinaphone 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
2 0859.831.868 Vinaphone 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
3 0858.386.468 Vinaphone 900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
4 0856.186.968 Vinaphone 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
5 0855.650.668 Vinaphone 1,200,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
6 0852.685.368 Vinaphone 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
7 0828.790.868 Vinaphone 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
8 0828.610.868 Vinaphone 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
9 0828.584.668 Vinaphone 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
10 0828.532.868 Vinaphone 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
11 0828.059.868 Vinaphone 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
12 0825.78.38.68 Vinaphone 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
13 0822.879.368 Vinaphone 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
14 0818.379.968 Vinaphone 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
15 0813.309.868 Vinaphone 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
16 0855.74.8868 Vinaphone 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
17 0859.20.6668 Vinaphone 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
18 08.8668.8668 Vinaphone 388,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
19 0845555268 Vinaphone 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
20 0842066668 Vinaphone 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
21 0848388668 Vinaphone 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
22 0838198668 Vinaphone 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
23 0823798668 Vinaphone 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
24 0818788668 Vinaphone 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
25 0857578868 Vinaphone 4,290,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
26 0888690668 Vinaphone 4,390,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
27 0835701368 Vinaphone 4,390,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
28 0888282568 Vinaphone 4,390,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
29 0888733368 Vinaphone 4,390,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
30 0888579268 Vinaphone 4,390,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
31 0853399668 Vinaphone 4,390,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
32 0853456568 Vinaphone 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
33 0858123568 Vinaphone 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
34 0824916868 Vinaphone 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
35 0819801368 Vinaphone 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
36 0813181868 Vinaphone 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
37 0816111868 Vinaphone 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
38 0815202468 Vinaphone 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
39 0819602468 Vinaphone 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
40 0818333268 Vinaphone 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
41 0815123868 Vinaphone 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
42 0813183868 Vinaphone 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
43 0815836668 Vinaphone 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
44 0813686968 Vinaphone 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
45 0825861368 Vinaphone 4,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua