Sim Đuôi 68 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0344.868.568 Viettel 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
2 0389.248.268 Viettel 1,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
3 0334.165.168 Viettel 1,200,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
4 0348.29.8668 Viettel 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
5 0374.91.1968 Viettel 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
6 0379.70.1968 Viettel 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
7 034.77.62868 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
8 0376.202.568 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
9 03.97.17.97.68 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
10 039.4849.568 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
11 0349.244468 Viettel 900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
12 0349.224.868 Viettel 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
13 0344.574.668 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
14 0329.16.7968 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
15 0354.285.268 Viettel 600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
16 0364.093.668 Viettel 900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
17 0334.30.30.68 Viettel 900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
18 0352.038.568 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
19 0345.428.168 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
20 0327.943.668 Viettel 900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
21 0343.802.168 Viettel 700,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
22 0332.859.968 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
23 039.56.02568 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
24 0388.911.068 Viettel 700,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
25 0396.33.1268 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
26 032.97.26268 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
27 0342.947.868 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
28 03.654.23668 Viettel 900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
29 033.242.7968 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
30 0332.062.568 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
31 0389.719.168 Viettel 600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
32 0363.156.268 Viettel 1,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
33 0363.870.168 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
34 0342.71.71.68 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
35 0362.555.768 Viettel 1,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
36 03454.01268 Viettel 900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
37 0396.627.668 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
38 0345.190.368 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
39 0346.627.668 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
40 0364.638.568 Viettel 900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
41 0343.799.768 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
42 0366.089.068 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
43 0366.250.268 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
44 0369.17.6268 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
45 03457.61.868 Viettel 800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua