Sim Đuôi Số 54

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0386.053.054 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0961.830.454 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0971532454 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0867.134.154 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0968.234.754 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0981.222.454 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0962.773.554 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0971.754.654 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0974.020.454 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0962.101.554 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0988.54.14.54 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0987.151.454 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0968.211.554 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0987.50.5554 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0963.666.754 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0972.757.554 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0979.646.654 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0974.2525.54 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0983.244.254 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0969.000.154 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 098800.4454 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0979.886.854 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0972.111.654 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0987.4949.54 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0976.34.34.54 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0963.888.454 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0816987654 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0815987654 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0828555554 Vinaphone 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0848987654 Vinaphone 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0812987654 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0823987654 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0839987654 Vinaphone 5,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0834844854 Vinaphone 7,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0946987654 Vinaphone 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0818987654 Vinaphone 12,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0918181854 Vinaphone 12,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0916555554 Vinaphone 15,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0858755554 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0843355554 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0847777554 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0847777854 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0943344354 Vinaphone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0945744754 Vinaphone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0828282454 Vinaphone 1,190,000 đ Sim gánh Đặt mua