Sim Đuôi Số 53

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0973.07.4953 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0978.41.4953 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0984.27.4953 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0961.27.4953 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0394.252.253 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0977.569.353 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0981740353 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0969.291.553 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0988820353 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0985197553 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0983.259.253 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0966.000.953 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0866.47.4953 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0865.94.49.53 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0966.400.353 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0966.799.353 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0965.200.553 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0977.993.953 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0976.51.4953 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0967.64.4953 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 094.332.3553 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0915.003.553 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 09.4567.3553 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0988.40.5553 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0982.646.353 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 097.888.4953 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0968.241.353 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0969.3111.53 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 09688.42.053 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 09624.777.53 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0968.886.453 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0966.105.053 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0986.835.853 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0964.53.52.53 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 09.6888.7753 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0985.350.553 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0962.847.053 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0976.556.353 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0966.979.553 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0988.049.153 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0886553553 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
42 0818001953 Vinaphone 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0849999953 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0833335353 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0888883353 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua