Sim Đuôi Số 45

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0328.300.345 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0349.785.345 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0961260545 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0971.400.545 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0869.833.545 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0869.885.545 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0945.261.345 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0944.221.345 Vinaphone 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0945.031.345 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0943.780.345 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0946.378.345 Vinaphone 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0972.070.545 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0968.377.445 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0976.070.545 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 09665.22245 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0986.05.05.45 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0968.333.545 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0973.799.345 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0975.905.345 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0968.44.46.45 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 09.6646.5445 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0984.677.345 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0986.347.345 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0985.945.145 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 096.737.5445 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0889592345 Vinaphone 4,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0889022345 Vinaphone 4,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0822682345 Vinaphone 4,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0822682345 Vinaphone 4,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0838253545 Vinaphone 4,290,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0822111345 Vinaphone 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0913389345 Vinaphone 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0854545545 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đối Đặt mua
34 0886332345 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0886262345 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0886002345 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0889002345 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0888572345 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0888884445 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0836234345 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0919796345 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0854545545 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đối Đặt mua
43 0886332345 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0886262345 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 0886002345 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua