Sim Đuôi Số 34

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0984888834 Viettel 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0348.327.234 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0328.870.234 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0325.508.234 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0325.292.234 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0382.514.234 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0358.557.234 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0961.608.334 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0969.396.434 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0981.990.334 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0963.252.434 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0868.911.334 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0961.898.334 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0961.422.434 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0972.595.334 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0944.494.434 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 098.440.3334 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0984.000.734 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0985.913.234 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0962.406.434 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0987.195.234 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0965.37.37.34 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0973.269.234 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0976.724.234 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0962.202.334 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0966.225.334 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0974.532.234 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0334.344.334 Viettel 30,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0835012234 Vinaphone 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0913332234 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0915668234 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0828012234 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0852123234 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0913989234 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0941345234 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0949751234 Vinaphone 6,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0838383234 Vinaphone 6,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0918341834 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0943567234 Vinaphone 6,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0916491234 Vinaphone 7,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0919399234 Vinaphone 7,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0819961234 Vinaphone 8,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0819891234 Vinaphone 8,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0888331234 Vinaphone 9,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 0859999234 Vinaphone 12,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua