Sim Đuôi Số 30

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0383.636.030 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 039.222.2030 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0966.829.830 Viettel 1,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0961.530.130 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0984.099.930 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0961.077.330 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0967.998.330 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0965.000030 Viettel 8,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0918.90.20.30 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0944.21.3030 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 09.1976.0330 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0944.79.0330 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0916.37.0330 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0979.888.130 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0969.690.630 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0983.30.73.30 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0985.39.0330 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0966.168.030 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0969.910.930 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0829302930 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0911301130 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0822282930 Vinaphone 6,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0888282930 Vinaphone 7,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0915678930 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0888000030 Vinaphone 8,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0847777530 Vinaphone 590,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0828282230 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0859833330 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0948765430 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0943393930 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0822288830 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0858883330 Vinaphone 1,690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0913393030 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0822333030 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0833630630 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
36 0919008230 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0833630630 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
38 0888383030 Vinaphone 2,990,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0816333330 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0816130130 Vinaphone 3,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
41 0836330330 Vinaphone 3,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
42 0944000030 Vinaphone 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0912888030 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0911122230 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0822302230 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua