Sim Đuôi Số 28

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0985.03.07.28 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0975.02.06.28 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0967.28.88.28 Viettel 11,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 03636.889.28 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0346.393.828 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0363.20.26.28 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0337.727.728 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0984.924.828 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0961.986.328 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0961471028 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0981776928 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0962.76.2028 Viettel 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0981660528 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0985414628 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0972030028 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0986761428 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 09.8855.2428 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0965.317.928 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 09666.50.228 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0966.320.328 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0836.84.2828 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0826.99.2828 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 083.799.2828 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0941.389.828 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0916.229.828 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0914.266.828 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0972.444.528 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0989.333.028 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0977.8989.28 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0974.2244.28 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 098.4404.828 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0356.222228 Viettel 30,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0963.198.028 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0962.109.828 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0858286828 Vinaphone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0917318328 Vinaphone 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0818881828 Vinaphone 4,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0822626828 Vinaphone 4,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0943282228 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0812328328 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
41 0826826628 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đối Đặt mua
42 0888881528 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0832283228 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0947126128 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 0889998828 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua