Sim Đuôi Số 23

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0982.01.07.23 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0982.24.09.23 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0983.21.07.23 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0981.07.09.23 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0971.28.03.23 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0988.18.04.23 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0848.722.723 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 033.662.662.3 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0387.227.223 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0387.225.223 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0355.794.123 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 034.94.11123 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0325.524.123 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0343.766.123 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0378.563.123 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0347.961.123 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0336.422.423 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0962197323 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0983.494.223 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0981.623.023 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0868.2686.23 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0986.344.223 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0914.91.2323 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 094.226.3223 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 09.4344.3223 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0972.010.323 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 098.4444.923 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0987.925.923 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0984.325.523 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0969.2999.23 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 098.444.3223 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0989.623.423 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0978.595.323 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0385.323.323 Viettel 15,000,000 đ Sim đối Đặt mua
35 0888828123 Vinaphone 4,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0838923923 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
37 0825678923 Vinaphone 4,290,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0814560123 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0818012123 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0886678123 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0888870123 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0919101123 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0912699123 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0848484123 Vinaphone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 0919942023 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua