Sim Đuôi Số 22

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0973.07.09.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0964.24.04.22 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0984.04.05.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0974.27.04.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0975.05.01.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0966.29.05.22 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0962.11.08.22 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0989.05.07.22 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0969.04.05.22 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0967.25.03.22 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0975.15.07.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0974.18.10.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0976.21.10.22 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0973.11.04.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0986.27.10.22 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0968.20.03.22 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0989.18.09.22 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0985.02.06.22 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0968.12.03.22 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0974.05.08.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0973.17.03.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0979.05.04.22 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0969.03.01.22 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0975.20.07.22 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0982.25.07.22 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0347.552.322 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0367.300.322 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0969.758.922 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0984.239.022 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0969980122 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0965318722 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0868.323.722 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0869.855.722 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0981.707.822 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0961.788.922 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 098.1919.722 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0984.558.322 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0327.011.022 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0913.169.222 Vinaphone 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0946.833.822 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0948.92.8822 Vinaphone 2,000,000 đ Sim kép Đặt mua
42 0943.69.6622 Vinaphone 2,000,000 đ Sim kép Đặt mua
43 0949.82.6622 Vinaphone 2,000,000 đ Sim kép Đặt mua
44 0943.62.5522 Vinaphone 1,500,000 đ Sim kép Đặt mua
45 0947.63.9922 Vinaphone 1,500,000 đ Sim kép Đặt mua