Sim Đuôi Số 21

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0988.09.03.21 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0971.31.03.21 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0982.19.05.21 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0968.17.02.21 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0976.22.07.21 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0968.26.01.21 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0978.29.08.21 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0964.30.10.21 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0984.1503.21 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0979.08.05.21 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0963.30.09.21 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0972.23.03.21 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0986.09.10.21 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0989.23.04.21 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0988.10.02.21 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0982.28.02.21 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0985.18.03.21 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0969.22.04.21 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0961.29.03.21 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0967.03.07.21 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0962.22.08.21 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0976.15.02.21 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0983.23.05.21 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0966.300.221 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0966.09.08.21 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0984.26.07.21 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0387.228.221 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0967.486.121 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0868886.321 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0986.389.521 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0965.800.221 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0919.181.121 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0946.211121 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0913.92.2021 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 094.558.2021 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0913.87.2021 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 098.457.2221 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0968.404.221 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0977.21.61.21 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0978.21.27.21 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0987.888.121 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0982.172.721 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0974.131.121 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0967.48.2021 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0964.52.2021 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua