Sim Đuôi Số 20

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0984.24.04.20 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0964.17.04.20 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0989.30.08.20 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0962.30.09.20 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0975.21.06.20 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0988.26.10.20 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0969.29.08.20 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0978.14.11.20 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0968.24.09.20 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0976.13.10.20 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0988.21.09.20 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0985.08.05.20 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0985.25.09.20 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0989.08.07.20 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0985.24.11.20 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0977.16.10.20 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0977.18.01.20 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0974.09.07.20 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0982.19.11.20 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0981.15.08.20 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0975.18.04.20 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0971.29.01.20 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0967.07.03.20 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0968.01.02.20 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0333.923.920 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0387.226.220 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0866.119.120 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0364.519.520 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0971.279.220 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0973.716.220 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0984.000020 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0943.550.220 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0915.14.02.20 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0983.48.2220 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0969.3999.20 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0962.04.12.20 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0962.08.06.20 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0969.01.10.20 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0966.21.02.20 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0962.444.120 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0986.920.420 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0975.444.820 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0977.333.120 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0962.668.120 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0979.111.720 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua