Sim Đuôi Số 19

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0987.18.08.19 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0975.30.01.19 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0974.23.09.19 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0977.17.04.19 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0967.18.04.19 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0981.18.02.19 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0987.21.12.19 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0963.18.02.19 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0975.26.07.19 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0862.28.01.19 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0862.18.01.19 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0862.16.01.19 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0862.15.09.19 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0862.02.05.19 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0985.25.02.19 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0968.28.06.19 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0961.05.06.19 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0961.08.05.19 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0812.218.219 Vinaphone 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0363.15.9119 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0342.13.18.19 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0382.14.12.19 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0355.20.10.19 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0328.11.02.19 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0961580819 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0977505819 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0968.743.119 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0866.433.119 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0869.833.919 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0865.256.919 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0988.366.019 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0962.535.019 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0968.789.019 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0986894919 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0971.03.08.19 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0358.49.39.19 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0838.85.1919 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0914.219.619 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0914.29.89.19 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 09.4242.9119 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0915.19.2019 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0949.61.2019 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0975.04.06.19 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0975.31.10.19 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0973.160.119 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua