Sim Đuôi Số 18

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0973.04.02.18 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 097.100.1518 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0984.24.10.18 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0972.29.06.18 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0973.19.02.18 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0968.20.12.18 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0962.27.05.18 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0983.12.07.18 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0969.06.04.18 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0972.16.02.18 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0961.14.04.18 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0968.25.12.18 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0972.35.1518 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0981.07.11.18 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0973.54.15.18 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0346.11.15.18 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0376.12.13.18 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0354.09.01.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0967013518 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0964125718 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0966464218 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0974973018 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0983647618 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0961047218 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0984835718 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0869.870.818 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0981.58.1218 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0941.38.58.18 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0947.688.118 Vinaphone 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0945.09.2018 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0978.27.06.18 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0977.555.418 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0972.03.07.18 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0977.02.1118 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0986.8844.18 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0984.48.58.18 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0964.39.2018 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0969.897.818 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0968.876.818 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0972.018.118 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0969.09.12.18 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0828686818 Vinaphone 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0916998818 Vinaphone 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0855678918 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0856789118 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua