Sim Đuôi Số 16

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0961.04.07.16 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0964.24.03.16 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0963.02.10.16 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0962.13.09.16 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0968.06.03.16 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0972.25.03.16 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0982.06.12.16 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0976.25.03.16 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0868.02.04.16 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0971.09.12.16 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0325.715.716 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0347.85.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0362.65.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 037.335.2016 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0394.03.06.16 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0349.04.04.16 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0399.12.02.16 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0967494416 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0988595016 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0984667516 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0976874516 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0967019316 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0963951216 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0963009016 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0977857716 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0971156016 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0972073916 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0963893016 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0983475316 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0961369716 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0961906216 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0969536716 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0969383416 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0984.054.116 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0972.915.116 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0965.575.616 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0947.161116 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0919.71.2016 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0972.719.716 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0983.49.1116 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0975.333.416 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0962.433.116 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 09.858.16116 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0984.11.17.16 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0964.95.2016 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua