Sim Đuôi Số 14

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0867.7.3.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0354.26.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0367.04.06.14 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0961.520.414 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0975695414 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0979.444.214 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0967.588.414 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 09.668.668.14 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0961.816.114 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0961.812.114 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0973.25.02.14 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0972.20.12.14 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0972.817.814 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0963.98.4114 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0988.02.02.14 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0985.16.10.14 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0964.10.2014 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0983.488.114 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0969.2000.14 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0966.31.10.14 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0983.488.414 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0964.38.1114 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0974.666.814 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0988.868.414 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 098.444.0014 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0962.11.19.14 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 033333.2014 Viettel 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0819999914 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0827113114 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0819882014 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0941232014 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0911662014 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0888886614 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0833333114 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0818002014 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0919922014 Vinaphone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0888992014 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0888892014 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0812022014 Vinaphone 5,690,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0888682014 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0857113114 Vinaphone 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0911232014 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0859113114 Vinaphone 6,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0812042014 Vinaphone 6,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0823113114 Vinaphone 6,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua